โบราณสถานแห่งชาติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานแห่งชาติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดปราสาท ม.4 ต.บางกร่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดปราสาท ตั้งอยู่ที่ 18 ถนนสายบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าปราสาททองเสด็จมาตั้งพลับพลาเพื่อขุดคลองลัดจากวัดท้ายเมืองถึงปากคลองบางกรวยหน้าวัดเขมาภิรตาราม และเป็นสถานที่ระดมพล (ค่ายทหาร) เพื่อเตรียมทัพไปรบกับพม่าที่กรุงศรีอยุธยา ในบริเวณวัดมีโบราณสถานสำคัญ คืออุโบสถ รูปทรงมหาอุด เป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีสภาพสมบูรณ์แบบมหาอุด คือผนังด้านข้างทั้งสองด้านไม่มีหน้าต่างด้านหน้ามีประตูทรงปราสาทประดับลวดลายปูนปั้น ด้านหลังไม่มีประตูมีเพียงช่องแสงเล็กๆตรงผนังด้านหลังพระประธาน 1 ช่อง เพื่อให้แสงสว่างกระจายไปรอบองค์พระประธานเสมือนรัศมีอันเจิดจ้า ทำให้ดูมหัศจรรย์อย่างวิเศษสุด หลังคาด้านหน้าเชิดขึ้นเล็กน้อย ฐานเป็นเส้นโค้งแบบเดียวกับหลังคา หน้าบันจำหลักสวยงาม พระประธานในพระอุโบสถ มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 3.77 เมตร สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอู่ทอง หรือยุธยาตอนต้น และภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติ เขียนด้วยสีฝุ่นงดงาม
การเดินทาง :  วัดปราสาท ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี โทรศัพท์ 02-595-1288 วัดนี้ตั้งอยู่ริมถนนบางกรวย - ไทรน้อย จากสะพานพระนั่งเกล้า ตรงไปสี่แยกไฟแดงที่ ๒ เลี้ยวซ้ายเข้าบางกรวย ผ่านวัดสวนแก้ว ตรงไปทางเส้นบางกรวย - ไทรน้อย หรือจากท่าน้ำนนท์นั่งเรือข้ามฟากมา โดยสารรถประจำทางสายท่าน้ำนนท์ - บางใหญ่, ท่าน้ำนนท์ - บางบัวทอง หรือรถประจำทางจากหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีสายพระราม 5 - บางบัวทอง ตรงไปเส้นบางกรวย - ไทรน้อย จะเห็นป้ายทางเข้าวัด

จำนวนผู้เข้าชม :386