หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > เมืองชัยนาท > วัดธรรมามูลวรวิหาร
วัดธรรมามูลวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดธรรมามูลวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.25
longitude :  100.08
รายละเอียด :  วัดธรรมามูลวรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่า พระมหาธรรมราชา กษัตริย์แห่งราชวงค์สุโขทัย ทรงสร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๑๒๐ สิ่งสำคัญภายในวัด ประกอบด้วย หลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปศิลปะร่วมสมัยเชียงแสน -สุโขทัยสร้างด้วยปูนปั้นปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐานดอกบัว พระหัตถ์ทรงยกขึ้นเสมอพระอุระ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ในฝ่าพระหัตถ์ขวาที่ยกขึ้นมีรูป ?ธรรมจักร?ติดอยู่ ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้นำสัญลักษณ์พระธรรมจักรมาเป็นสัญลักษณ์และตราประจำจังหวัดชัยนาท พระอุโบสถและ พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา เสมาหินทรายแดง เป็นเสมาคู่สลักด้วยหินทรายสีแดงมีลายกนกประกอบ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะแบบอู่ทอง นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร ด้านหลังวิหารมีซากเจดีย์ชำรุดทรุดโทรมมาก เหลือเพียงฐานเจดีย์ลักษณะก่ออิฐถือปูน พระเครื่องในพระเจดีย์เป็นศิลปกรรมช่างสมัยสุโขทัย บนยอดเขาธรรมามูลมีวิหารหลวงพ่อนาค ก่ออิฐถือปูนศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น ส่วนน้ำจากหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ทุกปีจะมีงานนมัสการหลวงพ่อธรรมจักรเป็นประจำปีละ ๒ ครั้ง คือ วันขึ้น ๔-๘ ค่ำเดือน ๖ และแรม ๔-๘ ค่ำ เดือน ๑๑ และงานตักบาตรเทโวและแข่งขันเรือพายแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี
การเดินทาง :  วัดธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 288 แยกซ้ายเข้าไปประมาณ 1,600 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :433