บึงแวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงแวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.93
longitude :  102.28
รายละเอียด :  บึงแวง แหล่งนกเป็นน้ำ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ บึงแวง หรือ หนองแวง เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าในดงคอนกรีต มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่ ทั้งนกเป็ดเจ้าถิ่นและนกเป็ดน้ำที่บินหนีความหนาวจากไซบีเรีย นับหมื่นนับแสนตัวบินมาอาศัยในบึงแวงแห่งนี้ นิสัยของนกเป็ดน้ำ จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเวลากลางวันจะนอนและลอยตัวอยู่ในน้ำเป็นกลุ่มๆ และจะบินออกไปหากินเวลาเย็นๆ ประมาณ 17.00 - 18.00 น. แล้วจะพากันบินกลับสู่บึงน้ำแห่งนี้ ประมาณ 04.00 - 06.00 น. ของวันใหม่ จากการบินขึ้นในเวลาเย็นและบินกลับเวลาย่ำรุ่ง จะส่งเสียงร้องเพรียกหาเหมือนเสียงนาฬิกาปลุกให้ชาวบ้านลุกขึ้นประกอบอาชีพและปฏิบัติภารกิจประจำวันตลอดมา คนในชุมชนกับนกเหล่านี้จึงมีความกลมกลืน สัมพันธ์กันโดยธรรมชาติ ไม่ทำอันตรายแก่กันและกันชั่วนาตาปี นับเวลาได้ตั้งแต่ตุลาคม 2521 - ปัจจุบัน หากเห็นนกเป็ดน้ำ บินมาอยู่และจากไปถือเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติ ไม่คิดว่าแปลกแต่ที่แปลกคือ นกเป็ดน้ำเหล่านี้มาอยู่รวมกับคนในกลางชุมชนได้อย่างกลมกลืน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคนในเขตชุมชนมีจิตใจสูงหรือว่านกมีความกล้าหาญกันแน่ "บึงแวง" หรือ "หนองแวง" ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 132 ไร่ 71 1/10 ตารางวา ปัจจุบันรอบบึงแวงได้ก่อสร้างอาคาร "หอดูนก" จำนวน 3 หลัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมนกเป็ดน้ำและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อการศึกษาและความเพลิดเพลิน และได้ก่อสร้างสวนกาญจนาภิเษก ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งเป็นสวนหย่อม ติดตั้งเครื่องเล่นสำหรับเด็ก เครื่องออกกำลังกาย และได้จัดโต๊ะหินไว้สำหรับนั่งชมนกเป็ดน้ำ หรือรับประทานอาหารใต้ร่มเงาไม้ตลอดแนว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาประเพณีอันดีงาม อำเภอคอนสวรรค์ จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีคอนสวรรค์รับขวัญนกเป็ดน้ำ ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม ของทุกปี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :136