วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.15 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :317