หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ชัยภูมิ > เกษตรสมบูรณ์ > ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยหินลับ ม.11 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.24
longitude :  101.94
รายละเอียด :  ศุูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่ง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง การผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งจดหมายข่าว และวารสาร เป็นต้น ทั้งนี้มุ้งเน้นเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รอบแนวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผาผึ้ง สถานศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชนในท้องที่จังหวัดชัยภูมิก่อนเป็นอันดับแรก
การเดินทาง :  จากอำเภอเมืองชัยภูมิ ใช้เส้นทางสายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 201) ถึงทางแยกหนองสองห้อง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2055 ...

จำนวนผู้เข้าชม :181