วัดพระบรมธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระบรมธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม. 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.47
longitude :  99.53
รายละเอียด :  พระบรมธาตุนครชุมเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุมจากจารึกนครชุมเดิมภายในวัดมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัว)สามองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน สันนิษฐานว่าสร้างโดยกษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัย
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :679