วัดจันทาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจันทาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.วังแขม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.14
longitude :  99.80
รายละเอียด :  วัดจันทารามเป็นโบราณสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา และเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลวังแขม
การเดินทาง :  ตำบลวังแขมจะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำปิงกับอำเภอคลองขลุง ถ้าจะเดินทางมาตำบลวังแขมจะต้องขับรถข้ามสะพานมาประมาณ ๑๐ กว่ากิโลเมตร ก็จะถึงวัดจันทาราม ตำบลวังแขม

จำนวนผู้เข้าชม :468