หนองสมอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองสมอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.โนนคอม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองสมอ เป็นหนองน้ำธรรมชาติ มีน้ำตลอดทั้งปี มีพื้นที่ 350 ไร่ ตั้งอยู่บ้านโนนคอม ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในหมู่บ้าน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :294