ฝายสังขะยวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายสังขะยวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม. 5 ต. นาฝาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลักษณะเป็นฝายน้ำล้นหรือฝายชะลอน้ำ และมีประตูระบายน้ำไหลตามลำคลอง ฝ่าน บ้านนาฝาย หมู่ที่ 2 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 1 และบ้านนาท่าลี่ หมู่ที่ 4
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอภูผาม่าน ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :279