วัดมรุกขนคร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมรุกขนคร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุมรุกขนคร องค์พระธาตุมรุกขนคร ประดิษฐานที่วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๐ กม. องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ พระมหาธาตุเจดีย์ สูง ๕๐.๙ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๒๐ เมตร สิ้นค้าก่อสร้าง ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับการอุปถัมภ์จากหม่อมหลวง ทวีสันต์ ลดาวัลย์ ราชเลขาธิการ และคุณหญิงแม่บุญศรีสนธยางกูล พร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมจากทั่วสารทิศ พระธาตุสูง ๕๐.๙ เมตร มีความหมายว่าสร้างขึ้นเพื่อสิริราชสมบัติในหลวงทรงครองราชย์ ๕๐ ปี และ จุด ๙ นั้นหมายถึงราชกาลที่ ๙
การเดินทาง :  บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ที่ 7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จำนวนผู้เข้าชม :328