ธาตุก่องข้าวน้อย (ถาดทอง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธาตุก่องข้าวน้อย (ถาดทอง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านตาดทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.75
longitude :  104.22
รายละเอียด :  ธาตุก่องข้าวน้อย
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :347