บึงละหานลูกนก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงละหานลูกนก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านดอนเปล้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0819660958
latitude :  15.61
longitude :  102.08
รายละเอียด :  เป็นแหล่งนำ มีขนาดพื้นที่ 3,600 ไร่ มีนกนำนานาชนิด เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ
การเดินทาง :  เดินทางโดยทางรถยนต์ นครราชสีมา-พระทองคำ-บ้านเหลื่อม-บึงละหานลูกนก ระยะทาง 110 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :347