ประเพณีแห่นาคโหด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแห่นาคโหด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :273