หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ดอยสะเก็ด > ศูนย์ศึกษาพัฒนาการบ้านฮ้องไคร้
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการบ้านฮ้องไคร้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศึกษาพัฒนาการบ้านฮ้องไคร้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้ และอย่างที่ 4 เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์
การเดินทาง :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของตำบลป่าเมี่ยง และตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนถนนหลวง เส้นทางที่ 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร โดยอยู่ทางขวามือ ห่างจากถนนประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :816