วัดแสนทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแสนทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดแสนทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี คู่บ้านคู่เมืองอมก๋อย เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนทอง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน พระเจ้าแสนทองซึ่งเป็นทองอร่ามเหลืองสวยงามมีประวัติของพระเจ้าแสนทองที่เป็นตำนานเล่าต่อกันมามากมาย ด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์จนเป็นที่ยอมรับของศรัทธาสาธุชนชาวอำเภออมก๋อย ดังนั้น พระเจ้าแสนทองจึงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภออมก๋อยตลอดมา ดังคำขวัญของอำเภออมก๋อยที่ว่า "ดินแดนในหุบเขา ใต้ร่มเงาพระแสนทอง ดอยม่อนจองสูงสง่า สัตว์ป่าล้วนมากมี ประเพณีหลายเผ่าพันธุ์"
การเดินทาง :  จากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ถึงอำเภอฮอด แล้วเลี้ยวขวาตรงหอนาฬิกาไปตามทางสายฮอดแม่สะเรียง จากอำเภอฮอดไปอีก 39 กิโลเมตร เลี้ยงซ้ายแยกบ้านกิ่วลม ระยะทาง 50 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำเภออมก๋อยเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ไปตามทางหลวงชนบท 700เมตร เลี้ยวขวาอีกราว 100 เมตร ไปยังวัดแสนทอง

จำนวนผู้เข้าชม :710