สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ต.ท่าพระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมราชนีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา มีรูปปั้นหมีควายที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 15 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ประกอบด้วย สวนผลไม้ ซึ่งมีคำบรรยายศัพท์ภาษาอังกฤษ และสานที่สำหรับเดิน วิ่ง ออกกำลังกายรอบหนองน้้ำ (หนองสิม-หนองใต้) มีตำนานเล่าขานถึงบ้านหนองบัวดีหมี จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่า หนองสิม-หนองใต้ เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณ ธัญญาหาร ชาวบ้านใช้น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค วันหนึ่ง มีหมีควายตัวใหญ่เดินมากินน้ำที่หนองน้ำ ชาวบ้านพบเห็นก็กลัวหมีจะทำอันตรายแก่ชาวบ้าน จึงประกาศหาผู้ที่จะมาฆ่าหมี จึงมีพรานคนหนึ่งอาสามาฆ่าหมี และฆ่าได้สำเร็จ ระหว่างที่ฆ่านั้นได้ชำแหละหมีบริเวณริมหนองน้ำ แล้วมีดก็ไปถูกดีหมีแตกทำให้ดีหมีไหลลงสู่หนองน้ำ หลังจากนั้นชาวบ้านก็นำน้ำในหนองน้ำไปดื่มกิน แล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงพากันกล่าวขาน และตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านหนองบัวดีหมี
การเดินทาง :  เดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่นมาตามถนนมิตรภาพ มุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงสี่แยกแก่งฟ้า (สี่แยกหน้าทางเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าขอนแก่น) เลี้ยวขวาไปทางอำเภอพระยืน ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู้เข้าชม :438