อ่างเก็บน้ำห้วยโทห้วยยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยโทห้วยยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต. เหล่าโพนค้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :344