หน้าแรก > ภาคใต้ > ภูเก็ต > ถลาง > พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ศรีสุนทร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.98
longitude :  98.36
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีเกียรติประวัติในการปกป้องเอกราชของชาติในสงครามเก้าทัพ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นาม ?ถลาง? ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ได้ประกอบวีรกรรมขับไล่อริราชศัตรู ให้พ้นจากแผ่นดินไทย ในปี พ.ศ. 2328
การเดินทาง :  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไปทางถนนสายป่าคลอกประมาณ 200 เมตร มีเนื้อที่ 13 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จำนวนผู้เข้าชม :373