น้ำตกไชยราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกไชยราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนจัดทำขึ้นเอง โดยแปลงสภาพจากห้วยธรรมชาติมาเป็นน้ำตกที่ดัดแปลงขึ้นเอง โดยมีบึงสำหรับให้เล่นน้ำ และเปิดกิจการร้านค้าอาหาร และมีบังกะโลสำหรับพักค้างคืน ที่ตั้ง 17 หมู่ที่ 1 บ้านไชยราช ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
การเดินทาง :  ได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงตำบลไชยราชประมาณ 435 กิโลเมตร และจากถนนเพชรเกษมเข้าไปน้ำตกประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :332