ถ้ำตาหมวก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำตาหมวก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านป่าร่อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งร่อนทองคำโบราณ ทองที่ได้เป็นทองคำบริสุทธิ์จากธรรมชาติ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :404