น้ำตกลาบู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกลาบู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.ปะแต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.47
longitude :  101.14
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :353