วัดเฉลิมพระเกียติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเฉลิมพระเกียติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.86
longitude :  100.53
รายละเอียด :  วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ.2390 โดยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระอัยกา พระอัยกี และกรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชชนนีของพระองค์
การเดินทาง :  เรือโดยสารและรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :375