ทุ่งทานตะวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งทานตะวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านซับสนุ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทุ่งทานตะวัน
การเดินทาง :  ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก

จำนวนผู้เข้าชม :356