หน้าแรก > ภาคใต้ > กระบี่ > คลองท่อม > พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม
พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑสถานคลองท่อม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เขตเทศบาล ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดีคลองท่อม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านควนลูกปัดตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ติดถนนเพชรเกษมช่วงกระบี่-ตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมไปทาง ทิศใต้ประมาณ ๑ กิโลเมตร พื้นที่แหล่งโบราณคดีแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือพื้นที่ด้านตะวันออกและพื้นที่ด้านตะวันตก โดยมีคลองท่อมเป็นส่วนแบ่ง พื้นที่ด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นควนหรือเนิน ชาวบ้านเรียกกันว่า ?ควนลูกปัด? ส่วนทางด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นเนินดินเช่นเดียวกัน อยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม แหล่งโบราณคดีคลองท่อมตั้งอยู่บนที่ราบ ห่างจากทะเลอันดามันประมาณ ๑๕-๒๐ กิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๐เมตร มีลำห้วยพลูไหลผ่านทางด้านทิศใต้ และลำคลองท่อมไหลผ่านเนินทางทิศตะวันตกออกสู่ทะเลอันดามัน สภาพปัจจุบันเป็นที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของเอกชน จึงมีการใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร ปลูกพืชไร่ เช่น สวนยางพารา สวนปาล์ม ในอดีตมีนักโบราณคดีได้เข้ามาสำรวจพื้นที่และขุดค้นแหล่ง
การเดินทาง :  การเดินทางจากตัวจังหวัดกระบี่ ใช้ถนนเพชรเกษมไปทางจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :290