ทะเลบ่อมะม่วง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลบ่อมะม่วง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านบ่อมุะม่วง ต.ทรายขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชายหาดทะเลอันดามัน
การเดินทาง :  รถยนต์โดยสาร รถยนต์ส่วนตัว เรือ

จำนวนผู้เข้าชม :297