หน้าแรก > ภาคใต้ > สตูล > เมืองสตูล > เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.75
longitude :  100.04
รายละเอียด :  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา สภาพพื้นที่ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ส่วนที่เป็นภูเขาและหนองน้ำรวมเนื้อที่ 12,770 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำหลายชนิด เป็นแหล่งรักษาพืชพันธุ์ของประมง และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ของชาวจังหวัดสตูล สัตว์ป่าพบในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา ได้แก่ เลียงผา ลิง ชะมด พญากระรอก นกชนิดต่าง ๆ ทั้งนกป่าและนกน้ำ ค้างคาวชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน มีจำนวนมากนับหมื่นตัว
การเดินทาง :  หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งเดียวในจังหวัดสตูล สำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล เขตห้ามล่าสัตว์ป่าครอบคลุมพื้นที่ของตำบลย่านซื่อและตำบลควนโดน ของอำเภอควนโดนด้วย ด้านทิศตะวันออกภูเขาพระยาบังสาจะทอดขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ส่วนด้านทิศใต้ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจะขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 จึงสะดวกในการไปท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :388