น้ำตกแม่ดูด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่ดูด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.34
longitude :  99.01
รายละเอียด :  ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11 ดอยขุนเม่น (น้ำตกแม่ดูด) ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11 (ดอยขุนเม่น) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดตัวยาวสลับซับซ้อน ลำห้วยน้อยใหญ่หลานสิบสาขาไหลผ่าน ที่สำคัญคือ ลำห้วยแม่หาด ลำห้วยแม่ก้อ และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งซ้ายลำน้ำปิงตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เนื้อที่ประมาณ 1,003.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 627,346 ไร่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น) มีที่ทำการ 1 หลัง บ้านพักรับรอง 1 หลัง บ้านพักลูกจ้าง 4 ครอบครัว มีห้องน้ำ มีลานกิจกรรมบรรจุได้ 1,200 คน สามารถจัดค่ายสื่อความหมาย ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และผู้สนใจเป็นหมู่คณะได้
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอสามเงา 25 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวตามถนนพหลโยธิน กทม. - เชียงใหม่ จนถึงแยกปากทางเขื่อนภูมิพล แล้วเลี้ยวซ้าย ตามถนนการไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จนถึงสามแยกหน้าโรงพยาบาลสามเงา ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตามถนนของกรมทางหลวงชนบท(ถนนลาดยาง) เพื่อไปยังตำบลยกกระบัตร ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึงเขตพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้สังเกตป้ายบอกทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น) บริเวณข้างทางด้านซ้าย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนเข้าอ่างเก็บน้ำสองแควเหนือ(ถนนลูกรัง) ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเข้าสหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น)(ถนนลูกรัง) ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น) ณ ที่นี้ มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ สามารถฝากรถยนต์ที่เป็นพาหนะเดินทางไว้ได้ และมีเจ้าหน้าที่พาเดินทางไปยังน้ำตกแม่ดูด ทางขึ้นเขาชันพอประมาณ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาทีก็ถึงน้ำตกแม่ดูด (มาเช้า - กลับเย็น)

จำนวนผู้เข้าชม :404