มหาวิทยาลัยปูนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มหาวิทยาลัยปูนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านแวงพัฒนา ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มหาวิทยาลัยปูนา ตั้งอยู่เขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านแวงพัฒนา มีเนื้อที่ 40 กว่าไร่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรม เป็นสถานศึกษาค้นคว้าเชิงระบบนิเวศน์ อีกทั้งเพื่อให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา และได้มีการก่อสร้างสัตว์ 12 ราศี และหอปูนา รวมทั้งบ่อจระเข้ บ่อเต่า บ่อปลา และบ่อปูนา เป็นการอนุรักษ์และคืนสภาพระบบนิเวศน์ให้คงสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330

จำนวนผู้เข้าชม :63