วัดศรีภิรมย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีภิรมย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนสุขาภิบาล 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.21
longitude :  99.72
รายละเอียด :  วัดศรีภิรมย์ ตั้งอยู่ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่ออ้วน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอคลองขลุง
การเดินทาง :  โดยสารรถประจำทาง เข้าถนนสาย 1075 เข้าทางตัวอำเภอคลองขลุงประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านที่ว่าการอำเภอคลองขลุง วัดตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง

จำนวนผู้เข้าชม :345