หมู่บ้านชาวบน(ห้วยไคร้)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านชาวบน(ห้วยไคร้)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านห้วยไคร้ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :460