วัดธาตุสวนตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดธาตุสวนตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ.ชีทวน ม.3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.29
longitude :  104.66
รายละเอียด :  วัดธาตุสวนตาล 1. พระธาตุสวนตาล เป็นสถูปหรือเจดีย์ประธานของวัดก่อด้วยอิฐฉาบด้วยพระทาย พระทายก็คือ การนำหินมาบดหรือตำให้ละเอียดผสมกับน้ำอ้อย ยางบง หนังควายแห้งเผาไฟแล้วตำ ผสมกันในหลุมดินแล้วตำให้ละเอียดเนื้อเดียวกัน จะมีคุณภาพหรือความเหนียวคล้ายกับปูนซีเมนต์) เป็นรูปทรงเลียนแบบพระธาตุพนม ฐานกว้าง 30 ฟุต สูง 60 ฟุต จากการเล่าของท่านเจ้าคุณพระนิโรธรักขิต ได้กล่าวถึงความเป็นมาขององค์พระธาตุสวนตาลนี้ไว้ว่าพระธาตุลูกนี้สร้างขึ้นในยุคสมัยสร้างพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลักษณะสัณฐานเหมือนกับธาตุพนม 2. พระธรรมเทโว ณ วัดธาตุสวนตาล เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 42 ซ.ม. สูง 76 ซ.ม. ประทับ นั่งขัดสมาธิ ราบ แสดงปางมารวิชัย ศิลปแบบลาวจารึกเป็นภาษาพื้นเมืองที่ส่วนฐานรวม 3 บรรทัด ซึ่งหลวงปู่ขุนราม ญาณธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุสวนตาล ได้อ่านคำจารึกที่มีอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป ซึ่งได้ความว่า ?สังกาศราชาได้ 144 ตัวปีเต้ายี่ เดือนยี่ แรม 2 ค่ำ วันอาทิตย์ พระมหาธรรมเทโวเจ้ามีใจใสศรัทธาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้มีทองสองหมื่น เจ้าขนานคำมะลุนเป็นผู้รจนา? จากตัวเลขศักราชดังกล่าวถ้าจะตีความตามแบบที่คุณวัชรินทร์ พุ่มพงษ์แพทย์ ซึ่งได้ตีความในจารึกแผ่นลานทองแดงเกี่ยวกับปีที่บูรณะซ่อมแซมพระธาตุพนมแล้ว พระธรรมเทโวก็ต้องสร้างในวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล พ.ศ.2325 (หรือราว 224 ปี) ซึ่งเป็นช่วงก่อนตั้งกรุงเทพมหานครเพียงไม่กี่เดือน จากการตีความในคำจารึกใต้ฐานพระธรรมเทโวดังกล่าวนั้นทำให้มีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้า 3. เรือโบราณ เป็นเรือขุดขนาดใหญ่ทำจากไม้ตะเคียนหินต้นเดียวยาว 24 เมตร กว้าง 2.70 เมตร พบที่ลำน้ำชีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ห่างจากวัดธาตุสวนตาลประมาณ 6-7 กิโลเมตรใช้คนลากประมาณ 150 ? 20 4. สัตตภัณฑ์เชิงเทียน เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทอง บางตอนประดับด้วยกระจกสี มีรางเล็กสำหรับปักเทียนอยู่บริเวณตอนบน เป็นงานไม้แกะสลักฝีมือชาวบ้านที่งดงามมากชิ้นหนึ่ง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24
การเดินทาง :  ออกเดินทางจาก จ.อุบล ตามถนนแจ้งสนิท (อุบล-ยโส) พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 23 (บ้านท่าวารี) ให้เลี้ยวซ้าย เข้ามาบ้านชีทวน อีก 4.5 ก.ม. พอถึงแยกทางเข้าบ้านชีทวน ให้เลี้ยวขวาอีก 150 เมตร จะเจอทางแยกเข้าวัดให้เลี้ยวซ้าย อีก 500 เมตร ก็ถึงวัดธาตุสวนตาล

จำนวนผู้เข้าชม :513