น้ำตกยอดน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกยอดน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.เขาน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกยอดน้ำ เป็นน้ำตกที่คงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ คงความสมบูรณ์ของป่าไม้ และสัตว์ป่า จากที่ทำการอุทยานประมาณ 500 เมตร เป็นเส้นทางธรรมชาติ เดินตามเส้นทางแนวภูเขา บริเวณน้ำตกไหลจากที่สู่งสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง สร้างความงดงามให้ธรรมชาติยิ่งนัก
การเดินทาง :  การเดินทางต้องเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอสิชล มุ่งหน้าสู่ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :567