ทวดควนดินดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทวดควนดินดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านในไร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  ทวดความดินดำ เดินทางผ่านถนนสายทุ่งโดน-บ้านในไร่ เพื่อจะไปบ้านควนจง ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :713