กลองโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลองโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดมัชฌิมาวาส บ้านดอนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตาล ิอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042689055
latitude :  16.32
longitude :  104.93
รายละเอียด :  กลองมโหระทึกเก็บรักษาที่วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) เป็นกลองโบราณ มีขนาดกว้าง 86 เวนติเมตร ความยาวของกลองจากหัวจรดท้าย 66 เซนติเมตร เป็นกลองสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ด้านหน้ามีรูปนูนต่ำคล้ายรูปอาทิตย์ ที่กำลังเปล่งรัศมีออกมา 14 แฉก และมีประติมากรรมรูปกบติดตรงขอบ จำนวน 4 ตัว
การเดินทาง :  วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ตั้งในเขตชุมชนหมู่ที่ 2

จำนวนผู้เข้าชม :164