หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > พัฒนานิคม > รางรถไฟยกระดับริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
รางรถไฟยกระดับริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รางรถไฟยกระดับริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ตำบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นทางรถไฟที่วิ่งบนนำ้เหนือเขื่อนป่าสักฯ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถไฟ หรือรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :469