วัดหนองบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.54
longitude :  102.12
รายละเอียด :  วัดหนองบัว เป็นวัดราษฏร สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีหลวงพ่อโต เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกได้รับอนุญาตให้สร้างวัดปี พ.ศ.2363 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปี พ.ศ.2365 มีที่ดินเป็นที่ตั้งวัด 40 ไร่ 3 งาน และที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา ทิศเหนือ จด เขาหนองบัว ทิศใต้ จด ถนนญาณวิโรจน์ ทิศตะวันออก จด โรงเรียนวัดหนองบัว ทิศตะวันตก จด หมู่บ้านหนองบัว
การเดินทาง :  จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ ๔ เส้นทาง ได้แก่ ๑. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี (ทางหลวงหมายเลข๓) ระยะทางประมาณ ๒๙๑ กิโลเมตร ๒. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๖) ระยะทางประมาณ ๒๕๔ กิโลเมตร ๓. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๔๔) ระยะทางประมาณ ๒๔๕ กิโลเมตร ๔. ทางหลวงพิเศษ (motorway) เริ่มต้นที่ถนนศรีนครินทร์ สิ้นสุดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข ๓ อีก ๑๐๘ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๒๔๘ กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางถนนจันทคามวิถี ผ่านวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปทางวัดเกาะโตนด เลยสามแยกวัดเกาะโตนดไปประมาณ ๒๐ เมตร เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ระยะทาง ๓ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :434