สวนสมเด็จฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสมเด็จฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ต.รูสะมิแล อ.เมือง ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.91
longitude :  101.24
รายละเอียด :  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ติดชายทะเล จัดสร้างขึ้นบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีฝั่งซ้าย ไปจนติดกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาพเป็นสวนป่าชายเลนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของสวนแห่งนี้ คือต้นสารภีทะเล ทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น มีผู้นิยมไปพักผ่อนกันมาก พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณติดกับสวนสมเด็จศรีนครินทร์ ได้มีการจัดสร้างสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพลับพลาที่ประทับ สระน้ำขนาดใหญ่ ศาลาพักผ่อนและหอคอยชมวิว จึงได้มีการเรียกขานสวนทั้งสองแห่งที่อยู่เคียงกันนี้ว่า สวนแม่ สวนลูกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2537 หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองปัตตานี ต้นไม้ประจำสวน คือ สารภีทะเล
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :74