ทะเลสองห้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลสองห้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ต.บางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นทะเลสาปน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
การเดินทาง :  ระยะทางเป็นถนนลดายางจากทางหลวงหมายเลข 4 ถึงทะเลสองห้อง เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :329