เขาอ้ายโป้ด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาอ้ายโป้ด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036788600
latitude :  15.11
longitude :  101.34
รายละเอียด :  ประเพณีบวชป่า สืบชะตาเขาอ้ายโป้ด จะจัดขึ้นวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :389