เขาสลินดงบายู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาสลินดงบายู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.70
longitude :  101.62
รายละเอียด :  ภูเขาสลินดงบายู เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ ของเทศบาลตำบลตะลุบัน ตั้งอยู่หลังที่ว่าการ อำเภอสายบุรี และสำนักงานเทศบาลตำตะลุบัน โดยมีถนนลาดยางความยาวประมาณ 1.07 กิโลเมตร เชื่อมต่อจนถึง ยอดเขาสลินดงบายู คำว่า "สลินดงบายู" เป็นภาษามลายู แปลว่า "ที่หลบแห่งลมพายุ"บนภูเขาสลินดงบายู มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เขียวขจีมีความร่มรื่น เหมาะที่จะเป็นจุดชมวิว โดยสามารถมองดูตัวเมือง ในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง ประชาชนและเยาวชนของ อำเภอสายบุรีส่วนมาก ให้ความนิยมในการใช้ เป็นเส้น ทางเดิน - วิ่ง ออกกำลังกาย ทั้งช่วงเช้า และช่วงเวลาเย็น ภายในภูเขาสลินดงบายู มีถ้ำปิด ซึ่งถือกันว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาร 55 กิโลเมตร สามารภใช้เส้นทางท่าเสด็จและถนนกลาพอ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลตะลุบัน หลังที่ว่าการอำเภอสายบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :310