หน้าแรก > ภาคกลาง > ประจวบคีรีขันธ์ > หัวหิน > ลายพระหัตย์สมเด็จย่า
ลายพระหัตย์สมเด็จย่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลายพระหัตย์สมเด็จย่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านวไลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ มีตั้งแต่ ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากตังเมืองหัวหินประมาณ 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :411