เกาะนมสาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะนมสาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เกาะนมสาว เป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ในตำนานของเขาตาม่องล่าย เกาะดังกล่าวนี้เป็น ๑ ใน ๒ ส่วนของนางยมโดย ลูกสาวตาม่องล่ายที่โดนฉีกออกเป็น ๒ ส่วน และโยนทิ้งทะเล เกาะนมสาวอีกแห่งหนึ่งจะอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เกาะนมสาวที่หาดสามร้อยยอดนี้ มีศาลเจ้าแม่นมสาว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวประมงและชาวบ้านทั่วไป
การเดินทาง :  เดินทางโดยเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :357