เกาะภูดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะภูดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบล ฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่อเที่ยวเชิงธรรมชาติ นอนพักค้างคืนได้
การเดินทาง :  เดินทางเข้าด้วยแพ หรือเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :380