น้ำตกซู่ซ่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกซู่ซ่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกซู่ซ่า รางวัลจากกิจกรรมล่องแก่งแม่น้ำปาย การเดินทางด้วยเท้าไปสู่น้ำตกนั้นเป็นเส้นทางผ่านป่าทึบค่อนข้างลำบากจึงไม่เป็นที่นิยมมากนักสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่น้ำตกซู่ซ่าแห่งนี้ก็ยังมีวิธีไปเที่ยวชมกันอีกแบบหนึ่งก็คือ ล่องแก่งเรือยาง เพราะน้ำตกซู่ซ่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปายระหว่างทางการล่องแก่งในเขตแม่น้ำปายตอนล่าง น้ำตกซู่ซ่าจึงถือเป็นรางวัลจากการผจญภัยล่องแก่งสนุกต่างๆ มามากมายซึ่งน้อยคนนักจะได้ชื่นชม โปรแกรมล่องแก่งแม่น้ำปายมีให้เลือกทั้งแบบเช้ากลับเย็น และค้างแรมกลางป่ากันหนึ่งคืน แต่หากอยากชมน้ำตกซู่ซ่าด้วยก็ต้องเลือกโปรแกรมหลัง โดยหลังจากผ่านแก่งน้อยใหญ่จากอำเภอปายมาแล้ว เมื่อเข้าสู่เขตแม่น้ำปายตอนล่างคุณจะได้พลกับน้ำตกซู่ซ่า น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลมาจากป่าลึกก่อนจะล้นตลิ่งสูง 3 เมตร และลงสู่แม่น้ำปายเป็นทางยาวประมาณ 200 เมตร ด้วยลักษณะของน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำ และปลอดแก่งน้อยใหญ่ กระแสน้ำในบริเวณน้ำตกจึงนิ่งสงบ หากล่องแก่งเรือยางมาจึงสามารถพายมาสัมผัสกับสายน้ำของน้ำตกได้อย่างใกล้ชิด หรือจะกระโดดลงเล่นน้ำในบริเวณน้ำตกก็สามารถเล่นสนุกได้อย่างเพลิดเพลิน
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้โดยทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถนนทางเข้้าไปสู่น้ำตกเป็นถนนลูกรัง

จำนวนผู้เข้าชม :429