ผ้าม่านร้อยปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผ้าม่านร้อยปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านต่อแพ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ผ้าม่านประดับมุก ลักษณะเป็นผ้าประดับมุก ลูกปัดและทับทิม ๑๖๔ เม็ด ปักด้วยมือ ขนผ้ากำมะหยี่เป็นการปักแบบศิลปะพม่า สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก ตอนทรงม้าออกจากเมืองและทรงช้างกลับเข้าเมือง คณะศรัทธา เจ้าอาวาสรูปแรกวัดต่อแพ คือ พระธรรมทาน นำมา แต่ไม่ทราบปีที่แน่ชัด อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอขุนยวม ประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านต่อแพ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน การเดินทางเป็นถนนลาดยางจนถึงวัดต่อแพ

จำนวนผู้เข้าชม :386