ห้วยภูสูบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยภูสูบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่ดงสำโรง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นลานหินน้ำใส ไหลเย็น
การเดินทาง :  ห่างจากศาลากลาง จ.อุบล 80 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :73