พระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเจย์ดีที่มีความสวยงามและเป็นแหล่งอารยธรรมของตำบลร่องคำ
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนสายขอนแก่น-โพนทอง ไปตามถนนสามัคคีราษฏร์สรรค์ทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :281