แหล่งท่องเที่ยวหนองสิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวหนองสิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลโคกศรี หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043601005
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ออกกำลังกายตอนเช้า-เย็น
การเดินทาง :  เทศบาลตำบลโคกศรีห่างจากศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 8 กิโลเมตร สวนสาธารณหนองสิมอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาลห่างจากเทศบาลประมาณ 500 เมตรติดกับถนนหลวงหมายเลข 12

จำนวนผู้เข้าชม :322