เจดีย์หลวงปู่ศรีจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หลวงปู่ศรีจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.31
longitude :  101.78
รายละเอียด :  พระเจดีย์พระธรรมวราลังการ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโนนสว่าง หมู่ที่ 3 เป็นสถานที่เก็บอัฐิหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ซึ่งเป็นที่เคารพสักกาะของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  ออกจากอำเภอวังสะพุง บนถนนมลิวรรณ ถนนหมายเลข 201 มุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือ ออกจากสี่แยกไฟแดง ประมาณ 600 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :365