วัดป่าขอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าขอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.ลำปำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.62
longitude :  100.15
รายละเอียด :  วัดป่าขอม เป็นวัดราษฎร์ตั้งอยู่เลขที่ 91 ในหมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข 4047 (สายราเมศวร์ ? อภัยบริรักษ์ หรือถนนสายพัทลุง - ลำปำ) และเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้เข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ วัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญต่อชุมชนลำปำเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพระชื่อดังคือ ?พระพุทธนิมิตร? ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและวิปัสสนาเป็นอย่างยิ่ง วัดแห่งนี้เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบแวดล้อมด้วยทุ่งนา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 27 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่ ตามตำนานพื้นเมืองกล่าวว่าสร้างโดยนางเลือดขาว เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาหรืออยุธยาตอนต้น เดิมเรียกว่า ?วัดป่าขัน? ต่อมาทรุดโทรมกลายเป็นวัดร้าง มีการบูรณะขึ้นเป็นครั้งคราวและเปลี่ยนชื่อวัดไปตามยุคสมัย เช่น ?วัดปะขัน? จนถึง พ.ศ.๒๕๑๙ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศยกสภาพวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ และ เปลี่ยนชื่อเป็น ?วัดป่าขอม? วัดป่าขอม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2320
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข 4047 (ถนนราเมศวร์ ? อภัยบริรักษ์ หรือถนนสายพัทลุง - ลำปำ) และเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้เข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :307